ترکیه: 7 تروریست پ‌ک‌ک در شمال سوریه از پای درآمدند

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، 4 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در منطقه سپر فرات و 3 تروریست پ‌ک‌ک در منطقه عملیات پنجه قفل از پای درآمدند

2155756
ترکیه: 7 تروریست پ‌ک‌ک در شمال سوریه از پای درآمدند

4 تروریست گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در منطقه سپر فرات در شمال سوریه و 3 تروریست پ‌ک‌ک شناسایی شده در منطقه عملیات پنجه قفل از پای درآمدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه آمده است، هیچ گذرگاهی برای تروریسم و ​​تروریست‌ها وجود ندارد. نیروهای مسلح قهرمان ترکیه 4 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ را در منطقه سپر فرات و 3 تروریست پ‌ک‌ک را در منطقه عملیات پنجه قفل شناسایی و از پای درآوردند.خبرهای مرتبط