ادامه مبارز بی‌امان نیروهای مسلح ترکیه با تروریست‌ها

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه‌ا‌‌ی در این زمینه صادر کرد

2154676
ادامه مبارز بی‌امان نیروهای مسلح ترکیه با تروریست‌ها

چهار تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب "پ.ک.ک" که در منطقه قندیل در شمال عراق شناسایی شدند، در نتیجه عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه از پای در آمدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: تروریست‌ها جایی برای فرار ندارند. هیچ جایی برای آنها امن نیست. چهار تروریست شناسایی شدن در منطقه قندیل در شمال عراق در حملات هوایی نیروهای مسلح ترکیه از پای در آمدند. عملیات ضدتروریستی ترکیه بدون وقفه ادامه خواهد یافت.  خبرهای مرتبط