نیروهای مسلح قهرمان ترکیه سه تروریست را در شمال سوریه و عراق از پای در آوردند

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

2153107
نیروهای مسلح قهرمان ترکیه سه تروریست را در شمال سوریه و عراق از پای در آوردند

در عملیات نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق و سوریه سه تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب "پ.ک.ک" از پای در آمدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: نیروهای مسلح قهرمان ترکیه دو تروریست شناسایی شده منسوب به سازمان جنایتکار "پ.ک.ک" را در منطقه متینا در شمال عراق و یک تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب "پ.ک.ک ـ ی.پ.گ" را در منطقه عملیاتی سپر فرات در شمال سوریه از پای در آوردند.  خبرهای مرتبط