رئیس مجلس ترکیه وزیر خارجه ازبکستان و هیئت همراه را به حضور پذیرفت

کورتولموش: با ایجاد پروژه‌های مشترک در هر زمینه اعم از اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و آموزشی به سمت یک هدف مشترک حرکت کنیم

2043078
رئیس مجلس ترکیه وزیر خارجه ازبکستان و هیئت همراه را به حضور پذیرفت

نعمان کورتولموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه از بختیار سعیداف، وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت همراهش استقبال کرد.

کورتولموش با بیان اینکه از میزبانی سعیداف و هیئت همراهش در مجلس ملی کبی ترکیه در آنکارا خوشحالم، اهمیت همکاری بین کشورها را یادآور شده و گفت: همکاری و قدرتی که در اینجا ایجاد خواهیم کرد در واقع فرصت مهمی برای کشورهای آسیایی و اروپایی فراهم خواهد کرد. همه ما باید با ایجاد پروژه‌های مشترک در هر زمینه اعم از اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و آموزشی به سمت یک هدف مشترک حرکت کنیم. با توجه به اینکه فرصت‌ها و زمینه‌های فرهنگی زیادی داریم که ما را به هم نزدیک می‌کند، وظیفه ماست که از این فرصت‌ها استفاده کنیم.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در ادامه افزود: روابط دو کشور اخیراً به سطحی رسیده است که می‌توانیم آن را عالی بنامیم. ما تقویت و قدرتمند شدن ازبکستان را به عنوان تقویت ترکیه می‌پذیریم و همینطور می‌دانیم که برادران ما در ازبکستان رشد ترکیه را رشد خود می‌دانند. 

بختیار سعیداف، وزیر امور خارجه ازبکستان از دیدار با کورتولموش، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه ابراز خرسندی نموده و اظهار داشت که همیشه به خاطر دارند که ترکیه اولین کشوری بود که استقلال ازبکستان را به رسمیت شناخت و هرگز این موضوع را فراموش نخواهند کرد.خبرهای مرتبط