اردوغان، شاهزاده ادوارد دوک ادینبورگ انگلستان را به حضور پذیرفت

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز در مراسم دیدار در مجتمع ریاست جمهوری حضور داشت

2043157
اردوغان، شاهزاده ادوارد دوک ادینبورگ انگلستان را به حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شاهزاده ادوارد دوک ادینبورگ انگلستان را در آنکارا به حضور پذیرفت.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز در مراسم دیدار در مجتمع ریاست جمهوری حضور داشت.خبرهای مرتبط