عملیات "میت" در شمال عراق؛ 1 تروریست از پای درآمد

"مظلوم اوزتورک" تروریست پ.ک.ک/ک.ج.ک با اسم رمز "برخودان چیاگر" در عملیات میت در حومه سلیمانیه عراق از پای درآمد

2043005
عملیات "میت" در شمال عراق؛ 1 تروریست از پای درآمد

سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه "میت" طی عملیاتی در حومه سلیمانیه عراق یک تروریست پ.ک.ک/ک.ج.ک به نام "مظلوم اوزتورک" و با اسم رمز "برخودان چیاگر" را که از اروپا به این سازمان تروریتی پیوسته بود، از پای در‌آورد.

مظلوم اوزتورک که از سوی میت تحت تعقیب بود، در آگوست 2022 از ترکیه به اروپا رفته و در آنجا در چهارچوب فراخوان کنگره جوامع دموکراتیک کردستانی اروپا در فعالیت‌های متعددی شرکت کرد. 

اوزتورک همچنین در ‌ژانویه با شرکت از فرانسه در کادر روستایی سازمان، فعالیت مسلحانه را آغاز کرده و برای اقدام علیه نیروهای امنیتی آموزش سوءقصد دیده بود.

این تروریست طی عملیات سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه در حومه سلیمانیه عراق از پای درآمد.خبرهای مرتبط