نجات 180 مهاجر غیرقانونی از دریا توسط ترکیه

180 مهاجر غیرقانونی رانده شده توسط گارد ساحلی یونان به آبهای سرزمینی ترکیه، توسط نیروهای گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند

2042278
نجات 180 مهاجر غیرقانونی از دریا توسط ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی 180 مهاجر غیرقانونی رانده شده توسط گارد ساحلی یونان به آبهای سرزمینی ترکیه را در سواحل شهرستان آیوالیک استان بالیک‌اسیر از خطر غرق شدن نجات دادند.

این افراد پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان بالیکسیر منتقل شدند.

همچنین 86 مهاجر غیرقانونی نیز که سوار بر قایق‌های لاستیکی بودند، دستگیر شدند.

گفتنی است، مقابله ترکیه با مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان ادامه دارد.خبرهای مرتبط