نرخ امید به زندگی در ترکیه 77.5 سال اعلام شد

سازمان آمار ترکیه شاخص امید به زندگی در کشور را 77.5 سال اعلام کرد.

2038814
نرخ امید به زندگی در ترکیه 77.5 سال اعلام شد

 

سازمان آمار ترکیه (TÜİK) با انتشار گزارش مربوط به سال‌های 2020 تا 2022 شاخص امید به زندگی در کشور را به طور میانگین 77.5 سال اعلام کرد.

بر این اساس، امید به زندگی برای مردان ترکیه 74.8 سال و برای زنان نیز 80.3 سال محاسبه شده است.

به طور کلی میانگین عمر زنان در ترکیه بیشتر از مردان و شاخص امید به زندگی آنان نیز 5.5 سال بیشتر است.

براساس گزارش این سازمان در سال‌های 2019 تا 2021، شاخص امید به زندگی در ترکیه به طور میانگین 77,7 سال اعلام شده بود.خبرهای مرتبط