1971 مهاجر غیرقانونی طی یک هفته در استان قرقلرایلی ترکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه طی هفته گذشته 1971 تبعه خارجی را که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند، در استان استان قرقلرایلی دستگیر کردند.

2038834
1971 مهاجر غیرقانونی طی یک هفته در استان قرقلرایلی ترکیه دستگیر شدند

 

نیروهای ژاندارمری ترکیه طی روزهای 8 تا 14 سپتامبر جاری 1971 تبعه خارجی را که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند، در استان استان قرقلرایلی دستگیر کردند.

این افراد پس از طی مراحل قانونی در پاسگاه‌ ژاندارمری به مرکز استرداد اتباع خارجی در این استان منتقل شده‌اند.

همچنین 15 مظنون به قاچاق انسان نیز طی عملیات‌های صورت گرفته دستگیر و 6 نفر از آنها با حکم قضایی بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر، 13 خودروی مورد استفاده در انتقال مهاجران غیرقانونی در این استان ضبط شده است.خبرهای مرتبط