مقاله تحلیلی روزنامه آلمانی در مورد پهپادهای ترکیه

روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگماینه" به موفقیت و پیشرفت صنایع دفاعی ترکیه تاکید کرد

2025466
مقاله تحلیلی روزنامه آلمانی در مورد پهپادهای ترکیه

گام‌های استوار و جهش‌گونه ترکیه در صنایع دفاعی کانون توجه مطبوعات آلمانی‌ست.

روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگماینه" مقاله تحلیلی پیرامون صنایع دفاعی در حال تقویت ترکیه به‌رشته تحریر در آورد.

در این مقاله ضمن اشاره به اینکه صنایع دفاعی ترکیه بیش از همیشه موفق‌تر است تاکید گردید که شمار زیادی از کشورهای جهان خواستار صاحب شدن به پهپادهای ساخت ترکیه هستند.

در مقاله مذکور آمده است: وقتی سخن از پهپادها به میان می‌آید، ترکیه که به یک قدرت تکنولوژیکی، نظامی و اقتصادی تبدیل شده، مطرح می‌شود.

در مقاله تحلیلی روزنامه " فرانکفورتر آلگماینه" در پرانتز جداگانه‌ای از موفقیت در ساخت پهپادهای "بایراکتار تی بی 2"  تمجید و ستایش شده و تاکید گردید که این هواپیماهای بدون سرنشین در نقاط مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند.

در مقاله مذکور ضمن اشاره به اینکه صنایع دفاعی ترکیه را نمی‌توان صرفا به تولید پهپادها محدود کرد به نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی در استانبول اشاره گردید.

در این مقاله آمده است : بخش صنایع دفاعی ترکیه پایان ماه جولای هر سال در این نمایشگاه نشان می‌دهد که چه کارهایی می‌تواند انجام دهد. در این نمایشگاه کلیه تجهیزات مورد نیاز یک ارتش به‌معرض دید گذاشته می‌شوند.

در مقاله تحلیلی روزنامه " فرانکفورتر آلگماینه" به حضور 1500 شرکت از جمله 800 شرکت خارجی در نمایشگاه بین‌المللی امسال صنایع دفاعی ترکیه در استانبول اشاره گردید.خبرهای مرتبط