دستگیری به اصطلاح قاضی داعش در شهر موصل

7 مظنون منجمله جلال اسماعیل احمد احمد به اصطلاح قاضی شهر موصل گروه تروریستی داعش در استانبول دستگیر شدند

1997930
دستگیری به اصطلاح قاضی داعش در شهر موصل

جلال اسماعیل احمد احمد به اصطلاح قاضی شهر موصل گروه تروریستی داعش در استانبول دستگیر شد.

در جریان تحقیقات آغاز شده از سوی دادستانی کل استانبول، 7 مظنون در چارچوب 4 پرونده مختلف تحقیقاتی که قبلاً طی بررسی‌های انجام شده در چارچوب فعالیت‌های واحد مبارزه با تروریسم، ارتباط و وابستگی آنان به سازمان تروریستی مسلح داعش مورد ارزیابی قرار گرفته بود، بازداشت شدند. 

متهمان پس از پایان مراحل تکمیلی دراداره امنیت، به مرجع قضائی معرفی شدند.

در همین راستا، چهار مظنون، از جمله جلال اسماعیل احمد احمد، که به اصطلاح قاضی موصل عراق شناخته می‌شود، در اینجا دستگیر شدند.خبرهای مرتبط