گفت‌وگوی تلفنی وزیران دفاع ترکیه و یونان

گولر وزیر دفاع ملی ترکیه و استفانیس وزیر دفاع یونان به مناسبت سمت‌های جدید خود به یکدیگر تبریک گفته و آرزوی موفقیت کردند

1996632
گفت‌وگوی تلفنی وزیران دفاع ترکیه و یونان

یاشار گولر وزیر دفاع ملی  ترکیه با الکیویادیس استفانیس وزیر دفاع یونان به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، در مکالمه تلفنی مذکور، گولر وزیر دفاع ملی ترکیه و استفانیس وزیر دفاع یونان به مناسبت سمت‌های جدید خود به یکدیگر تبریک گفته و آرزوی موفقیت کردند.خبرهای مرتبط