دو تروریست تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شدند

تعداد تروریست‌هایی که در نتیجه تلاش‌های متقاعدسازی در طول سال جاری تسلیم شده‌اند به 50 نفر افزایش یافت

1995190
دو تروریست تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شدند

در نتیجه تلاش‌های متقاعدسازی، دو تروریست دیگر با فرار از سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک تسلیم نیروهای امنیتی شدند.

بر اساس اعلامیه وزارت کشور، در نتیجه تلاش‌های اقناع‌کننده فرماندهی کل ژاندارمری و اداره کل امنیت، دو تن دیگر از اعضای سازمان تروریستی تسلیم نیروهای امنیتی شدند.

این تروریست‌ها در سال‌های 2013 و 2014 به سازمان تروریستی پیوسته و در سوریه فعالیت‌ داشته‌اند.

در نتیجه تلاش‌های متقاعدسازی در سال جاری، تعداد اعضای سازمان که تسلیم شده‌اند به 50 نفر افزایش یافت.خبرهای مرتبط