ادای سوگند اعضای بیست و هشتمین دوره پارلمان ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این مراسم حضور داشت

1994648
ادای سوگند اعضای بیست و هشتمین دوره پارلمان ترکیه

مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه برای بیست و هشتمین دوره مراسم سوگند اعضای پارلمان در آنکارا تشکیل جلسه داد. 

600 نماینده منتخب در 14 می در مجمع عمومی سوگند یاد کردند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور نیز در این مراسم حضور داشت.

دولت باغچه‌لی به عنوان مسن‌ترین عضو، ریاست مجمع عمومی را بر عهده داشت.

باغچه‌لی ریاست موقت مجلس را از مصطفی شنتوپ تحویل گرفت. خبرهای مرتبط