سربازان ترک مهمات پ‌ک‌ک را در شمال عراق کشف و ضبط کردند

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، در عملیات پنجه قفل و در منطقه خاکورک در شمال عراق مهمات متعلق به سازمان تروریستی کشف و ضبط شد

1993620
سربازان ترک مهمات پ‌ک‌ک را در شمال عراق کشف و ضبط کردند

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، در عملیات پنجه قفل و در منطقه خاکورک در شمال عراق مهمات متعلق به سازمان تروریستی کشف و ضبط شد.

در بیانیه‌ای که از طریق حساب رسانه اجتماعی این وزارتخانه انتشار یافت، آمده است: سربازان ترک که همواره تحت امر ملت و در حال انجام وظیفه هستند، در عملیات پنجه قفل و در منطقه خاکورک در شمال عراق اسلحه و مهمات تروریست‌های پ‌ک‌ک را کشف و ضبط کردند. سربازان ترک اخیرا نیز 73 گلوله خمپاره و تفنگ پیاده نظام آکا-47 تروریست‌ها را ضبط کردند.خبرهای مرتبط