ترکیه: نژادپرستی در اروپا بعد از حمله سولینگن افزایش یافته است

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد، بیگانه‌هراسی، نژادپرستی و اسلام‌هراسی در اروپا طی 30 سال پس از حمله سال 1993 درسولینگن آلمان افزایش یافته است

1992338
ترکیه: نژادپرستی در اروپا بعد از حمله سولینگن افزایش یافته است

ترکیه اعلام کرد، بعد از حمله سال 1993 در سولینگن آلمان، نژادپرستی در اروپا افزایش یافته است.

در بیانیه وزارت امور خارجه گفته شد، 5 شهروندی را که در 29 می 1993 در شهر سولینگن بر اثر آتش‌سوزی منازل خود توسط یک گروه نژادپرست جان خود را از دست داده‌اند، در 30 سالگرد حمله مفنور با احترام و رحمت یاد می‌کنیم.

در بیانیه با اشاره براینکه، یاسین اکرم سریم معاون وزیر امور خارجه در مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد حمله در سولینگن شرکت خواهد کرد، آمده است، به همین مناسبت، یاد همه شهروندان ترک را که در حملات نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی جان خود را از دست دادند، و مولود گنچ که اخیراً از دست داده‌ایم را که علیرغم از دست دادن اعضای خانواده خود در حمله سولینگن، با فراخوان‌های خویشتن‌داری موضع نمونه‌ای به نمایش گذاشت، با حرمت و رحمت یاد می‌کنیم.

در بیانیه با تاکید براینکه، بیگانه‌هراسی، نژادپرستی و اسلام‌هراسی طی 30 سال پس از حمله سولینگن در اروپا افزایش یافته است، گفته شد، این امر با نگرانی دنبال شده است.

در بیانیه خاطرنشان شد، بار دیگر تاکید می‌کنیم که برای جلوگیری از انواع تبعیض ها و تکرار چنین فجایع باید با هم مبارزه کنیم. ترکیه به مبارزه با این ذهنیت خصمانه که نه تنها برای یک جامعه معین و افراد، بلکه برای تمام بشریت تهدید تشمیل می‌دهد، در هر سطح و هر پلتفرم  قاطعانه ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط