عامل حمله به خانه تُرک در آمریکا با شرط کنترل قضایی آزاد شد

رجب آکبییِک، عامل حمله به ساختمان «خانه تُرک» در نیویورک که دو روز پیش دستگیر شده بود، با شرط کنترل قضایی آزاد شد.

1991940
عامل حمله به خانه تُرک در آمریکا با شرط کنترل قضایی آزاد شد

رجب آکبییِک، عامل حمله به ساختمان «خانه تُرک» در شهر نیویورک آمریکا روز شنبه 27 مه 2023 راس ساعت 20:30 به وقت محلی در دادگاه کیفری این شهر مقابل قاضی قرار گرفت.

آکبییِک 29 ساله به اتهام «اقدام به سرقت، ارتکاب جرم تروریستی و داشتن سلاح برای جرم، تهدید به تروریسم، آسیب مجرمانه و تهدید» با شرط کنترل قضایی آزاد شد.

آکبییِک توسط قاضی از نزدیک شدن به ساختمان خانه تُرک و اطراف آن منع و پس از حضور در این جلسه، جهت تشخیص تعادل روانی تحت نظارت نیروهای امنیتی به بیمارستان بلوو نیویورک منتقل شد.

گفتنی است ساختمان خانه تُرک در نیویورک در 22 مه توسط رجب آکبییِک با یک دیلم آهنین مورد حمله قرار گرفت. آکبییِک در 26 مه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

نمایندگی دائمی ترکیه در سازمان ملل و کنسولگری کشور در نیویورک نیز در داخل ساختمان خانه تُرک قرار دارند.خبرهای مرتبط