واکنش شدید وزیر دفاع ملی ترکیه به هتک حرمت قرآن و پرچم ترکیه

خلوصی آکار: کسانی که در برابر این اقدامات سکوت می‌کنند را به عنوان همدست اعلام و محکوم می‌کنیم

1968368
واکنش شدید وزیر دفاع ملی ترکیه به هتک حرمت قرآن و پرچم ترکیه

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه در زمینه هتک حرمت به قرآن کریم و پرچم ترکیه در کشور دانمارک گفت: " این ذهنیت و اقدامات خصمانه و وحشیانه که اخیراً در اروپا افزایش یافته است، فرهنگ مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با ارزش‌های دموکراتیک را خدشه دار کرده است. "

وزیر دفاع ملی ترکیه طی سخنانی در شهر ختای اظهار داشت، موجوداتی که با روح پر از کینه و نفرت خود دست به این اقدام غیرانسانی، گستاخانه و خائنانه زده‌اند را به شدت تلعین و محکوم می‌کنیم. ما کسانی که با بی احساسی و سکوت در برابر این اقدامات، چشم بر روی این شارلاتان‌ها بسته و با بی‌مجازات نگاه داشتن، آنها را به ارتکاب جرم تشویق می‌کنند، را به عنوان همدست اعلام و محکوم می‌کنیم."خبرهای مرتبط