وزرای امور خارجه ترکیه و فنلاند تلفنی گفتگو کردند

مولود چاووش‌اوغلو با پکا هااویستو وزیر امور خارجه فنلاند تلفنی گفتگو کرد

1967957
وزرای امور خارجه ترکیه و فنلاند تلفنی گفتگو کردند

مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با پکا هااویستو وزیر امور خارجه فنلاند تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع دیپلماتیک، چاووش‌اوغلو و هااویستو تلفنی تماس گرفتند.

این تماس تلفنی پس از تصویب طرح پیشنهادی قانون تصویب پروتکل الحاق فنلاند به ناتو در مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه، جلب توجه کرد. 

 خبرهای مرتبط