فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری ترکیه منتشر شد

به ترتیب حروف الفبا، کمال قلیچداراوغلو، محرم اینجه، رجب طیب اردوغان و سینان اوغان واجد شرایط نامزدی شدند

1967870
فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری ترکیه منتشر شد

تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه در خصوص فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شد.

بر اساس ترتیب حروف الفبا، کمال قلیچداراوغلو، محرم اینجه، رجب طیب اردوغان و سینان اوغان واجد شرایط نامزدی شدند.

در این تصمیم آمده است ایرادات وارده به فهرست موقت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در روزنامه رسمی 28 اسفند منتشر شده بود، مورد ارزیابی و رد قرار گرفت.

 انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی 14 ماه می 2023 برگزار خواهد شد و روند اخذ آرای مردم نیز از ساعت 08:00 آغاز و در ساعت 17:00 همان روز به پایان می‌رسد.

نامزد ریاست جمهوری برای انتخاب شدن باید اکثریت مطلق آرای معتبر (حداقل 50 درصد + 1 رای) را کسب کند.

 خبرهای مرتبط