کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات در مخفیگاه پ.ک.ک

در چارچوب "عملیات 5 شهید، محاصره پاییز - زمستان ارن" مقادیر زیادی مهمات و اسلحه در مخفیگاه‌های گروه تروریستی پ.ک.ک به‌دست آمد

1964127
کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات در مخفیگاه پ.ک.ک

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که در چارچوب "عملیات 5 شهید، محاصره پاییز - زمستان ارن" مقادیر زیادی مهمات و اسلحه در مخفیگاه‌های گروه تروریستی پ.ک.ک به‌دست آمد.

نیروهای امنیتی ترکیه در چارچوب این عملیات در مناطق کوهستانی روستای کاواکلی استان حکاری یک مخفیگاه‌ متعلق به تروریست‌ها را که به عنوان انبار اصلی سلاح و مهمات مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی کردند.

در این عملیات مقادیر زیادی سلاح و مهمات شامل 1 موشک AT-4 و 63 مهمات راکت انداز کشف و ضبط شد.خبرهای مرتبط