مبارزه با ترور در شمال عراق

سه تروریست پ.ک.ک همراه با سلاح‌های خود، توسط نیروهای مسلح ترکیه از پای درآمدند.

1941931
مبارزه با ترور در شمال عراق

سه تروریست عضو گروه تروریستی تجزیه طلب پ.ک.ک که در منطقه عملیات پنجه قفل در شمال عراق شناسایی شده بودند از قدرت عمل ساقط شدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی آمده است: هدف ما جایی است که تروریست وجود دارد. سه تروریست پ.ک.ک که در منطقه عملیاتی پنجه قفل در شمال عراق شناسایی شده بودند، همراه با سلاح‌های خود، توسط نیروهای مسلح ترکیه از پای درآمدند.خبرهای مرتبط