سفرای 9 کشور غربی در آنکارا به وزارت خارجه احضار شدند

سفیران 9 کشور در آنکارا از جمله آنهایی که به بهانه تهدید اقدامات تروریستی در ترکیه فعالیت کنسولگری خود را به حالت تعلیق درآورده بودند به وزارت امور خارجه احضار شدند

1941395
سفرای 9 کشور غربی در آنکارا به وزارت خارجه احضار شدند

سفیران 9 کشور در آنکارا از جمله آنهایی که به بهانه تهدید اقدامات تروریستی در ترکیه فعالیت کنسولگری خود را به حالت تعلیق درآورده بودند به وزارت امور خارجه احضار شدند.

منابع دیپلماتیک اعلام کردند سفرای کشورهای آمریکا، هلند، سوئیس، سوئد، انگلیس، آلمان، بلژیک، فرانسه و ایتالیا که به بهانه تهدید اقدامات تروریستی فعالیت کنسولگری خود را متوقف کرده بودند، به وزارت امور خارجه احضار شدند. 

در این خصوص ضمن واکنش به سفرا، یادآور شد که امنیت کلیه نمایندگی‌های دیپلماتیک در ترکیه بر اساس توافقات بین‌المللی تامین می‌شود.

تاکید شد که این گونه اقدامات همزمان، رویکردی متناسب و مدبرانه را تشکیل نداده و این گونه رویکردها تنها در خدمت دستور کار موذیانه سازمان‌های تروریستی است.

گفته شد، انتظار از کشورهای دوست و متحد، همکاری با واحدهای امنیتی ترکیه است.خبرهای مرتبط