پروتکل کمیته همکاری اقتصادی و تجاری ترکیه و پرتغال امضا شد

وزیر تجارت ترکیه و وزیر امور خارجه پرتغال، پروتکل چهارمین جلسه ادواری کمیته همکاری اقتصادی و تجاری ترکیه و پرتغال را امضا کرد

1939736
پروتکل کمیته همکاری اقتصادی و تجاری ترکیه و پرتغال امضا شد

محمد موش وزیر تجارت و ژائو گومز کراوینیو وزیر امور خارجه پرتغال، پروتکل چهارمین جلسه ادواری کمیته همکاری اقتصادی و تجاری ترکیه و پرتغال را امضا کرد.

در این نشست که در آنکارا برگزار شد، تمامی ابعاد مسائل تجاری و اقتصادی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته، تحولات از زمان برگزاری سومین جلسه ادواری کمیته همکاری اقتصادی و تجاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

پس از جلسه، وزیر موش و وزیر مهمان کراوینیو، پروتکل چهارمین جلسه ادواری کمیته همکاری اقتصادی و تجاری ترکیه و پرتغال را امضا کرد.خبرهای مرتبط