رزمایش زمستانی 2023 در قارص ترکیه ادامه دارد

رزمایش زمستانی 2023 با بیشترین مشارکت در تاریخ جمهوری ترکیه، در قارص ادامه دارد

1939027
رزمایش زمستانی 2023 در قارص ترکیه ادامه دارد

"رزمایش زمستانی 2023" از سوی نیروهای مسلح ترکیه با بیشترین مشارکت در تاریخ جمهوری ترکیه، در قارص ادامه دارد.

پرسنل 17 کشور از جمله آلمان، ایتالیا، آذربایجان، قزاقستان و انگلیس در "رزمایش زمستانی 2023" که تحت هدایت و مدیریت فرماندهی سپاه نهم برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

در رزمایشی که با حضور 1758 پرسنل در این شهرستان برگزار شد، از 651 خودرو از 43 نوع مختلف و 865 سلاح در 23 نوع و قطر مختلف استفاده شده استخبرهای مرتبط