"میت" تروریست دیگری را از پای درآورد

سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (میت) طی عملیاتی در سنجار در شمال عراق، فاطمه اونور به اصطلاح مدیر اطلاعاتی سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک را از پای درآورد

1912783
"میت" تروریست دیگری را از پای درآورد

سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (میت) طی عملیاتی در سنجار در شمال عراق، فاطمه اونور به اصطلاح مدیر اطلاعاتی سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک را از پای درآورد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع امنیتی، اونور در دهه 1990 از انگلستان به این سازمان پیوسته و سال‌ها در شاخه مسلح این سازمان فعالیت داشته است.

اونور که در سال 2016 در ساختار اطلاعاتی سازمان "NLP" به سطح مسئول خودخوانده ارتقا یافت، به اعضای سازمان آموزش اطلاعات می‌داد.

تروریست اونور مسئول اقدامات تروریستی متعدد علیه نیروهای امنیتی به ویژه در منطقه سلیمانیه و حومه عراق بود.

میت پس از انجام تحقیقات پرشمول برای رمزگشایی از فعالیت‌های اونور با اسم رمز "کیندا ماراش"، مشخص کرد که این تروریست برای یک ماموریت مخفی از قندیل به سینچار فرستاده شده و برای مخفی کردن فعالیت‌های اطلاعاتی خود، ظاهرا مسئول مالی سازمان بود.

 خبرهای مرتبط