مبارزه با ترور ادامه دارد

هلاکت دو تروریست در منطقه سپر فرات در شمال سوریه

1913048
مبارزه با ترور ادامه دارد

دو تروریست از اعضای گروه تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک/ ی.پ.گ در شمال سوریه از قدرت عمل ساقط شدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی آمده است که مبارزات قهرمانانه نیروهای مسلح ترکیه علیه تروریسم و ​​تروریست‌ها ادامه دارد.

در همین زمینه در این بیانیه خاطرنشان شد که 2 تروریست پ.ک.ک/ ی.پ.گ در منطقه سپر فرات از قدرت عمل ساقط شدند.خبرهای مرتبط