دیدار اردوغان با سفرای جدید پاکستان و هند در ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با یوسف جنید سفیر پاکستان و ویراندر پل سفیر هند در انکارا دیدار کرد

1913104
دیدار اردوغان با سفرای جدید پاکستان و هند در ترکیه
pakistan buyukelcisi Yousaf Junaid.jpg
hindistan ankara buyukelcisi virander paul.jpg

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با یوسف جنید سفیر پاکستان دیدار کرد.

یوسف جنید سفیر پاکستان در مراسم استقبال در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا، استوارنامه خود را به رئیس جمهور اردوغان تقدیم کرد.

پس از اینکه جنید پسران و برخی از اعضای سفارت را به رئیس جمهور اردوغان معرفی کرد، عکس یادگاری گرفته شد.

رئیس جمهور اردوغان همچنین از ویراندر پل سفیر هند در آنکارا استقبال کرد. سفیر پل، در جریان این پذیرایی در مجتمع ریاست جمهوری، استوارنامه خود را به اردوغان تقدیم کرد.

پس از اینکه پل همسر و برخی از اعضای سفارت را به رئیس جمهور اردوغان معرفی کرد، عکس یادگاری گرفته شد.خبرهای مرتبط