رئیس مجلس ترکیه و رئیس جمهور ترکمنستان در عشق‌آباد دیدار کردند

رئیس مجلس ترکیه و رئیس جمهور ترکمنستان در عشق آباد دیدار و در مورد ابعاد مختلف مناسبات دو جانبه گفت‌وگو کردند

1908025
رئیس مجلس ترکیه و رئیس جمهور ترکمنستان در عشق‌آباد دیدار کردند

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان تماس‌های رسمی انجام داد.

شنتوپ از سوی سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان بحضور پذیرفته شد.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه سلام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به رهبر ترکمنستان ابلاغ کرد.

بردی محمداف از توسعه روابط تجاری، سیاسی، فرهنگی و پارلمانی دو کشور ابراز خرسندی کرد.

شنتوپ پس از این دیدار خطاب به مجلس شورای ملی گفت، تا زمانی که ما روابط قوی خود را بر اساس برادری، پیوندهای تاریخی و فرهنگی، احترام متقابل و اعتماد بین کشورهایمان حفظ کرده و همکاری در عرصه‌های ترابری، تجارت، انرژی، آموزش، اجتماعی و فرهنگی ادامه دهیم، به عنوان کشورهای پیشرو آسیای در حال توسعه در صحنه جهانی با هم اوج خواهیم گرفت.

رئیس مجلس ملی ترکیه افزود، سازمان کشورهای ترک با عضویت کامل ترکمنستان عضو ناظر سازمان، تقویت خواهد یافت.

شنتوپ با گلشات ممدوا رئیس مجمع شورای ملی ترکمنستان نیز دیدار بین هیئت‌ها را برگزار کرد.خبرهای مرتبط