9 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در شمال سوریه از پای درآمدند

وزارت دفاع ملی ترکیه: نیروهای مسلح ترکیه  9 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ را که در مناطق سپر فرات و چشمه صلح شناسایی کرده بودند، از پای درآوردند

1889293
9  تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در شمال سوریه از پای درآمدند

9 تن از اعضای سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در شمال سوریه از پای درآمدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه گفته شد، تلاش تروریست‌ها برای حمله به شمال سوریه را بی‌پاسخ نگذاشته و نخواهیم گذاشت. نیروهای مسلح ترکیه  9 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ را که در مناطق سپر فرات و چشمه صلح شناسایی کرده بودند، از پای درآوردند.

نیروهای مسلح ترکیه در چهارچوب سپر فرات در 24 اوت 2016 تا 29 مارس 2017 و عملیات چشمه صلح در 9 الی 25 اکتبر 2019، شمال سوریه را از ترور پاکسازی کردند.خبرهای مرتبط