واکنش ترکیه به آمریکا

اظهارات عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه در واکنش به اقدامات آمریکا

1888111
واکنش ترکیه به آمریکا

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه در پی اجلاس هیئت اجرایی مرکزی حزب متبوعش اعلام کرد: حمایت تسلیحاتی از یونان و بخش یونانی نشین قبرس در دریای اژه و مدیترانه نه برای ناتو و نه برای صلح منطقه نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.

چلیک گفت: یونان به‌عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا در مقابل همگان در دریای اژه مهاجران، زنان و کودکان را به کام مرگ می‌فرستد. آیا تابلوی وحشتناکی بدتر از این می‌تواند ترسیم شود؟ هیچ کشوری در اتحادیه اروپا صدای خود را بلند نکرده و  سکوت می‌کنند. عمر چلیک ضمن پرسش این سوال که در چنین شرایطی آیا می‌توانید از وجدان و یا حقوق صحبت کنید؟ گفت: یونان و قبرس جنوبی همواره در تلاش دامن زدن به تنش در دریای اژه و مدیترانه است.  

سخنگوی حزب عدالت و توسعه با اشاره به تسلیح جزایر دارای موقعیت غیرنظامی در دریای اژه توسط یونان تاکید کرد: هر کسی که به دولت آتن این اجازه را می‌دهد از نظر ناتو و صلح منطقه کار درستی انجام نمی‌دهد. وقتی این حمایت تسلیحاتی بدون حد و حساب از یونان و قبرس جنوبی ، سیاست دولتی سنتی یونان و موضع تهاجمی و تجاوزکارانه حداکثری این‌کشور مد نظر قرار گیرد، بوضوح مشاهده می‌شود که نه برای ناتو و نه برای صلح منطقه عواقب خوبی به‌همراه نخواهد داشت.

عمر چلیک به سخنان خود چنین ادامه داد: این نتیجه بدی برای ترکیه در پی نمی‌آورد. ترکیه منبعد حمایت نظامی و تسلیحاتی خود از جمهوری ترک قبرس شمالی را افزایش می‌دهد. ترکیه توان نظامی خود را از نظر تعادل قوا به سطحی می‌رساند تا احدی نتواند وطن آبی، حریم هوایی و خاک وطن را تهدید کند.خبرهای مرتبط