نجات 29 مهاجر قاچاق در استان آیدین

این عده از مهاجرین توسط نیروهای گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند

1888261
نجات 29 مهاجر قاچاق در استان آیدین

29 مهاجر غیرقانونی که در سواحل شهرستان کوش‌آداسی استان آیدین توسط عناصر یونانی به حریم دریایی ترکیه رانده شدند، از سوی نیروهای گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در پی دریافت درخواست خبر سرگردانی یک گروه مهاجر نامنظم در داخل یک قایق لاستیکی در سواحل کوش‌آداسی استان آیدین، به محل اعزام شدند.

نیروی گارد ساحلی در محل حادثه 29 مهاجر قاچاق در قایق لاستیکی را از خطر غرق شدن نجات دادند.

مهاجرین قاچاق در پی کنترل و معاینات پزشکی به اداره مهاجرت استان آیدین منتقل شدند.   خبرهای مرتبط