اعطای نشان دولتی لیاقت به سلجوق بایراکتار توسط ولودیمیر زلنسکی

آندری یرماک نشان دولتی لیاقت اعطا شده توسط ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به سلجوق بایراکتار رهبر فناوری بایکارتقدیم کرد

1887556
اعطای نشان دولتی لیاقت به سلجوق بایراکتار توسط ولودیمیر زلنسکی

آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین به همراه هیئت خود از مرکز فناوری ملی اوزدمیر بایراکتار بازدید کرد.

بر اساس بیانیه شرکت بایکار، آندری یرماک نشان دولتی لیاقت اعطا شده توسط ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به سلجوق بایراکتار رهبر فناوری بایکارتقدیم کرد.

هالوک بایراکتار مدیر کل بایکار، در مورد سیستم‌های توسعه‌یافته در سطح ملی و به طور خاص توسط بایکار، اطلاعاتی به آندری یرماک و هیئت همراه وی ارائه کرد.خبرهای مرتبط