هفت تروریست در شمال سوریه از پای درآمدند

هفت تروریست سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک / ی پ گ که در صدد ترتیب حمله به منطقه سپر فرات در شمال سوریه بودند، از پای درآمدند

1887659
هفت تروریست در شمال سوریه از پای درآمدند

هفت تروریست سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک / ی پ گ که در صدد ترتیب حمله به منطقه سپر فرات در شمال سوریه بودند، از پای درآمدند. 

در اطلاعیه‌ای که در شبکه اجتماعی وزارت دفاع ملی منتشر شده، آمده است: ما به دفن تروریست‌ها در شمال سوریه در خندق‌ها ادامه می دهیم.هفت تروریست سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک / ی پ گ که در صدد ترتیب حمله به منطقه سپر فرات در شمال سوریه بودند، از پای درآمدند. یکی از این تروریست‌ها از سرکردگان سازمان ترئریستی بوده است. 

 خبرهای مرتبط