3 تروریست پ‌ک‌ک در شمال عراق از پای درآمدند

وزارت دفاع ملی ترکیه: پایان اجتناب‌ناپذیر برای تروریست ها مشخص است. 3 تروریست پ‌ک‌ک شناسایی شده در منطقه عملیاتی قفل پنجه از پای درآمدند

1887148
3 تروریست پ‌ک‌ک در شمال عراق از پای درآمدند

سه  عضو سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در شمال عراق از پای درآمدند.

 وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، 

"پایان اجتناب‌ناپذیر برای تروریست‌ها مشخص است. 3 تروریست پ‌ک‌ک شناسایی شده در منطقه عملیاتی قفل پنجه از پای درآمدند. عملیات‌های ما بدون کاهش سرعت ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط