5 تروریست سازمان جدایی طلب پ.ک.ک از پای درآمدند

5 تروریست طی عملیات قفل پنجه نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق از پای درآمدند

1882012
5 تروریست سازمان جدایی طلب پ.ک.ک  از پای درآمدند

5 تروریست سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک که در مناطق متینا در شمال عراق شناسایی شده بودند، طی عملیات قفل پنجه نیروهای مسلح ترکیه، از پای درآمدند.

در اطلاعیه وزارت دفاع ملی آمده است که 5 تروریست دیگر پ.ک.ک در منطقه قفل پنجه و متینا توسط نیروهای مسلح ترکیه از پای درآمدند.

در این اطلاعیه آمده است: "مبارزه ما تا از پای درآمدن آخرین تروریست با استقامت و اراده تمام ادامه خواهد داشت."خبرهای مرتبط