اتمام ساخت 64 کیلومتر از دیوار امنیتی مرزی ترکیه با ایران

ساخت 64 کیلومتر از دیوار امنیتی 164 کیلومتری در مرز ترکیه با ایران به پایان رسیده است.

1880392
اتمام ساخت 64 کیلومتر از دیوار امنیتی مرزی ترکیه با ایران

ساخت دیوار بتنی بین مرز ترکیه و ایران به منظور افزایش سطح امنیت مرزی در راستای مبارزه با تروریسم، قاچاق کالا و مهاجرت غیرقانونی ادامه دارد.

در این راستا ساخت 64 کیلومتر از دیوار امنیتی 164 کیلومتری در مرز ترکیه با ایران به پایان رسیده است.

استان وان که طولانی‌ترین مرز با ایران را دارد و نیروهای امنیتی ترکیه تدابیر لازم برای برقراری امنیت منطقه را اتخاذ کرده اند.

نیروهای امنیتی ترکیه با استفاده از تمامی ابزار و فناوری‌های مدرن با حسگرهای حساس به حرکت، دوربین‌های حرارتی، دوربین‌های دوچشمی دید در شب و پهپادها هرگونه فعالیت غیرقانونی که شناسایی و از آن جلوگیری می‌کنند

 خبرهای مرتبط