ترکیه: هیچ پیشرفت جدیدی در روند خرید اس-400 از روسیه وجود ندارد

ریاست صنایع دفاعی ترکیه: در موضوع خرید اس-400 از روسیه هیچ تحول جدیدی وجود ندارد و روند فعلی در راستای توافق انجام شده اولیه است

1868677
ترکیه: هیچ پیشرفت جدیدی در روند خرید  اس-400 از روسیه وجود ندارد

ریاست صنایع دفاعی ترکیه (SSB) گزارش داد که هیچ پیشرفت جدیدی در روند خرید سامانه دفاع هوایی اس-400 از روسیه وجود ندارد.

در اطلاعیه‌ای که از سوی منابع رسمی ریاست جمهوری در خصوص روند خرید اس-400 منتشر شده، آمده است، در موضوع خرید اس-400 از روسیه هیچ تحول جدیدی وجود ندارد و روند فعلی در راستای توافق انجام شده اولیه است.خبرهای مرتبط