ترکهای تاتار کریمه از این پس میتوانند صاحب اقامت طولانی مدت در ترکیه شوند

ترکیه از این پس به ترک‌های تاتار کریمه، که همانند تکرهای ترکیه، مسخیت، اویغور، بلغارستان و یونان، "اصالتشان ترک است"، مجوز اقامت طولانی مدت اعطا میکند

1866611
ترکهای تاتار کریمه از این پس میتوانند صاحب اقامت طولانی مدت در ترکیه شوند

 

بر اساس اطلاعات دریافتی از اداره مهاجرت وزارت کشور، در حالی که شرط اقامت 8 ساله بدون وقفه در ترکیه برای یک شهروند غیر ترک در اخذ مجوز اقامت طولانی مدت مورد نیاز است، بر اساس تصمیم هیئت سیاست مهاجرت به تاریخ 15 فوریه 2017، برای ترکهای بلغارستان، یونان، مسخیت و  اویغور مجوزهای اقامت طولانی مدت بدون نیاز به این دوره زمانی صادر می‌شود.

در این زمینه، اداره مهاجرت مطالعات در مورد وضعیت جدیدی که برای ترک‌های تاتار کریمه در نظر گرفته شده است را تکمیل کرده است. تاتارهای کریمه نیز همانند ترک‌های مسختی، اویغور، بلغارستان و یونان، با "اصالت ترکی" شناخته خواهند شد.

به این ترتیب، روند صدور مجوز اقامت طولانی مدت به ترک‌های تاتار کریمه که به آنها "حق اقامت نامحدود" بدون شرط 8 سال اقامت بدون وقفه در ترکیه را می دهد، از ماه جاری آغاز شد.

ترک‌های تاتار کریمه که به ترکیه می‌آیند، در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانند مجوز اقامت طولانی‌مدت را دریافت کنند.

کسانی که می خواهند از این حق استفاده کنند، می توانند پس از تعیین وقت قبلی از آدرس "e-ikamet.goc.gov.tr" با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به ادارات مهاجرت استانی مراجعه کنند.

بر اساس اطلاعات ریاست جمهوری، تنها 5 درصد از خارجیانی که با اجازه اقامت در ترکیه زندگی میکنند، دارای مجوز اقامت طولانی مدت هستند، در حالی که 75 درصد از افرادی که با اصالت ترکی هستند، دارای مجوز اقامت طولانی مدت می‌باشند.

گفتنی است تا امروز به 57 هزار و 56 ترک بلغار، یونان، اویغور و مسخیت اجازه اقامت طولانی مدت داده شده است.

در این میان، ترکیه دست یاری به 4296 نفر ترک تبار که قربانی جنگ اوکراین و روسیه بودند دراز کرد. در این زمینه 2 هزار و 804 نفر که 409 نفر آنها تاتار کریمه و 2 هزار و 395 ترک مسخیت هستند در مراکزی در 5 استان میزبانی می شوند.

در این مراکز خدماتی از قبیل کمکهای بهداشتی، روانشناسی و فعالیت و آموزش به کودکان قربانی جنگ ارائه می شود.خبرهای مرتبط