آکار با همتای ازبکستانی خود تلفنی گفتگو کرد

وزیر دفاع ملی ترکیه با بهادر قربانوف، وزیر دفاع ازبکستان تلفنی گفتگو کرد.

1866764
آکار با همتای ازبکستانی خود تلفنی گفتگو کرد

 

خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه با بهادر قربانوف، وزیر دفاع ازبکستان تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این وزارتخانه، در این دیدار در خصوص مسائل امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای و همکاری در صنایع دفاعی تبادل نظر شد.

در این دیدار همچنین بر درک تداوم فعالیت‌های همکاری آموزشی نظامی بین دو کشور برادر تاکید شد.خبرهای مرتبط