سرباز ترک دیگری به درجه رفیع شهادت نائل شد

سرباز ترک دیگری در نتیجه تیراندازی ایذایی تروریست‌ها در منطقه عملیات قفل پنجه در شمال عراق به شهادت رسید

1866223
سرباز ترک دیگری به درجه رفیع شهادت نائل شد

سرباز ترک دیگری در نتیجه تیراندازی ایذایی تروریست‌ها در منطقه عملیات قفل پنجه در شمال عراق به شهادت رسید.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در نتیجه تیراندازی ایذایی منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب در 10 اوت در منطقه عملیاتی قفل پنجه یک سرباز شهید شد.خبرهای مرتبط