2 تروریست پ‌ک‌ک/ کاج‌کا از پای درآمدند

در چهارچوب عملیات محاصره ارن – 10 در حومه کارابولاک کوه آغری، 2 عضو سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پک‌‌ک/کاج‌کا از پای در‌آمدند

1864367
2 تروریست پ‌ک‌ک/ کاج‌کا از پای درآمدند

در چهارچوب عملیات محاصره ارن – 10 در حومه کارابولاک کوه آغری، 2 عضو سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌‌ک/کاج‌کا از پای در‌آمدند.

وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، اداره پلیس و فرماندهی ژاندارمری استان در پی دریافت گزارشی، در چهارچوب عملیات محاصره ارن-10 عملیات مشترکی در حومه کارابولاک کوه آغری ترتیب دادند.

در درگیری مسلحانه ، 2 تروریست پ‌ک‌ک/ کاج‌کا از پای درآمدند.خبرهای مرتبط