13 مهاجر غیرقانونی رانده شده از سوی یونان، توسط گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند

تیم های فرماندهی گارد ساحلی مهاجران غیرقانونی را داخل قایق لاستیکی در نزدیکی آیواجیک شناسایی کردند

1864383
13 مهاجر غیرقانونی رانده شده از سوی یونان، توسط گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند

13 مهاجر غیرقانونی که از سوی یونان در سواحل منطقه آیواجیک چاناک قلعه به سوی آب‌های سرزمینی ترکیه رانده شده بودند، نجات داده شدند.

تیم های فرماندهی گارد ساحلی مهاجران غیرقانونی را داخل قایق لاستیکی در نزدیکی آیواجیک شناسایی کردند.

13 نفر از کشورهای مختلف که توسط عناصر یونانی به داخل آبهای سرزمینی ترکیه رانده شده بودند، با عملیات سازماندهی شده توسط قایق "KB-4510" فرماندهی گارد ساحلی نجات یافتند.

مهاجران غیرقانونی که در شهر کوچوکویو یافته شدند، پس از اقدامات انجام شده به مرکز استرداد اتباع خارجی آیواجیک منتقل شدند.خبرهای مرتبط