11 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در سوریه از پای درآمدند

وزارت دفاع ملی ترکیه: 11 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ شناسایی شده در مناطق سپر فرات و چشمه صلح توسط نیروهای پشتیبانی از پای درآمدند

1852309
11 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در سوریه از پای درآمدند

فرات و چشمه صلح در سوریه شناسایی شدند، توسط نیروهای پشتیبانی از پای درآمدند.

در اطلاعیه‌ای که در حساب توییتر وزارت دفاع ملی منتشر شده است، گفته شد،

از پایانی که در انتظار تروریست‌ها‌ست، راه گریزی نیست.11 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ شناسایی شده در مناطق سپر فرات و چشمه صلح توسط نیروهای پشتیبانی از پای درآمدند. عملیات‌های ما بدون کاهش سرعت ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط