دیدار رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با همتای عراقی‌اش

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با ژنرال عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد کل ارتش عراق تلفنی گفتگو کرد

1851786
دیدار رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با همتای عراقی‌اش

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با ژنرال عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد کل ارتش عراق تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت ستاد کل نیروهای مسلح، در این دیدار پیرامون تحولات جاری تبادل نظر شد.

 خبرهای مرتبط