دیدار شنتوپ و الهام علی‌اف در باکو

رئیس مجلس ملی ترکیه در آذربایجان مورد استقبال الهام علی‌اف رئیس جمهور این کشور قرار گرفت

1850349
دیدار شنتوپ و الهام علی‌اف در باکو

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی ترکیه در آذربایجان مورد استقبال الهام علی‌اف رئیس جمهور این کشور قرار گرفت.

شنتوپ به منظور شرکت در کنفرانس شبکه پارلمانی جنبش غیرمتعهدها به باکو سفر کرد.

بر اساس بیانیه ریاست جمهوری آذربایجان، شنتوپ به اهمیت کنفرانس شبکه پارلمانی جنبش غیرمتعهدها باکو اشاره کرده و خاطرنشان نمود که جمهوری آذربایجان با موفقیت بر این جنبش ریاست کرد.

شنتوپ با تاکید بر اینکه روابط بین پارلمانی آذربایجان و ترکیه در سطح بالایی قرار دارد، بر اهمیت همکاری در چارچوب سازمان کشورهای ترک و TÜRKPA تاکید کرد.

در این دیدار بر اهمیت حضور ترکیه در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها که به دعوت ویژه جمهوری آذربایجان در سال 2019 در باکو برگزار شد، تاکید گردید.

علی‌اف خاطرنشان کرد که آذربایجان برای توسعه و نهادینه شدن بیشتر جنبش غیرمتعهدها اهمیت زیادی قائل بوده و ابتکاراتی در این راستا انجام داده است.خبرهای مرتبط