ترکیه 107 مهاجر غیرقانونی افغانستان را به کشورشان بازگرداند

صد و هفت مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان در استان مالاتیا به کشورشان بازگردانده شدند.

1848764
ترکیه 107 مهاجر غیرقانونی افغانستان را به کشورشان بازگرداند

 

فعالیت‌ها برای استرداد مهاجران غیرقانونی که در تاریخ‌های مختلف دستگیر شده و موقتا در مراکز استرداد اتباع خارجی در سراسر ترکیه اقامت می‌کنند، همچنان ادامه دارد.

در این راستا، 107 مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان در استان مالاتیا امروز تحت تدابیر امنیتی با اتوبوس‌ها به فرودگاه منتقل شده و پس از عبور از کریدور امنیتی که توسط نیروهای ژاندارمری و پلیس ایجاد شد، سوار یک هواپیمای متعلق به افغانستان شدند.

گزارش شد که هواپیمای مذکور در کابل، پایتخت افغانستان به زمین فرود خواهد آمد.خبرهای مرتبط