27 مهاجر نامنظم در استان وان ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 27 مهاجر غیرقانونی را در استان وان دستگیر کردند.

1833816
27 مهاجر نامنظم در استان وان ترکیه دستگیر شدند

 

نیروهای امنیتی ترکیه مهاجر 27 مهاجر نامنظم را در شهرستان ایپک‌یولو استان وان شناسایی و دستگیر کردند.

این مهاجران نامنظم با گزارشات مردمی و توسط اداره مبارزه با قاچاق پلیس شناسایی شده و 2 نفر نیز به اتهام قاچاق مهاجران بازداشت شده‌اند.

همه آنان تبعه افغانستان بوده و پس از اتمام امور اداری به اداره مهاجرت وان انتقال یافته‌اند.خبرهای مرتبط