فاتح دونمز: تولید انبوه ژنراتورهای داخلی و ملی را آغاز کردیم

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که ترکیه تولید انبوه ژنراتورهای داخلی و ملی را آغاز کرده است

1832525
فاتح دونمز: تولید انبوه ژنراتورهای داخلی و ملی را آغاز کردیم

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که ترکیه تولید انبوه ژنراتورهای داخلی و ملی را آغاز کرده است.

دونمز طی سخنانی در آنکارا، ضمن جلب دقت به اینکه شرکت تولید برق برای توسعه فناوری‌های انرژی داخلی و ملی فعالیت‌های تحقیق و توسعه مهمی ر انجام می دهد، اظهار داشت، خبر خوش تولید اولین ژنراتور داخلی و ملی ترکیه را قبلا به اطلاع افکارعمومی رسانده بودیم، امروز می خواهیم مژده دیگری بدهیم. دیگر تولید انبوه ژنراتور داخلی و ملی را آغاز می‌کنیم.

فاتح دونمز در ادامه افزود، در زمینه بومی‌سازی توربین و سیستم های کنترل به عنوان دو جزء مهم دیگر تولید برق پیشرفت زیادی قید کردیم. طراحی‌های توربین را به پایان رساندیم. به زودی تولید اولین توربین داخلی را آغاز خواهیم کرد. از اولین توربین داخلی و اولین ژنراتور داخلی که آن را از تولید انبوه خارج خواهیم کرد، در نیروگاه هیدروالکتریک حسن پولاتکان در رودخانه ساکاریا استفاده خواهیم کرد.خبرهای مرتبط