3 تروریست پ‌ک‌ک در شمال عراق از پای درآمدند

3 عضو سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در منطقه عملیاتی پنچه رعد در شمال عراق از پای درآمدند

1832555
3 تروریست پ‌ک‌ک در شمال عراق از پای درآمدند

3 عضو سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در منطقه عملیاتی پنچه رعد در شمال عراق از پای درآمدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، نیروهای مسلح قهرمان ترکیه با "پنجه های پولادین" خود به درهم کوبیدن لانه های ترور ادامه می دهند. در این چهارچوب 3 عضو سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در منطقه عملیاتی پنچه رعد در شمال عراق از پای درآمدند.خبرهای مرتبط